Như Ngọc Đoàn, Tác giả tại TEMA - Siêu thị mỹ phẩm chính hãng

Như Ngọc Đoàn